Main menu:

O autorce

Kateřina Slavíková (vlastním jménem Květa Slavíková-Urbanová), se narodila v Praze dne 28.června 1946. V letech 1960 – 1964 studovala na Střední odborné škole výtvarné v Praze, později vystudovala právnickou fakultu University Karlovy, ukončenou v r.1975 doktorátem. V civilním povolání se věnovala pedagogické činnosti v oboru správní právo na Policejní akademii a ústavní právo na Právnické fakultě UK v Praze. Od r.1997 až 2006 působila v České advokátní komoře (legislativa) a odborně publikuje ve výše uvedených oborech. Žije v Praze, je matkou syna Josefa (1976) a dcery Anny (1977).
V umělecké oblasti se zabývá zejména volnou grafikou a malbou, v posledních letech i ilustracemi. Grafiky tvoří převážně technikou barevného leptu, suché jehly a mezzotinty. Vedle větších listů z poslední doby je značná část grafik miniaturního formátu. Kromě toho se autorka od r.1983 zabývá tvorbou ex-libris, účastnila se již řady mezinárodních soutěží a její práce jsou zastoupeny ve významných světových sbírkách.
V malbě pracuje starou lazurní technikou olejomalby na dřevě, skle a jiných tvrdších materiálech.
Umělecká tvorba Kateřiny Slavíkové má svým výrazem velmi blízko k surrealismu, liší se však

od něj vědomou fantaskní fabulací s nádechem ironie, humoru i smutku.

Praha, leden 1998

Curriculum vitae
Kateřina Slavíková (her real name JUDr. Květa Slavíková-Urbanová) was born on 28th June 1946 in Prague. She studied at Secondary Professional School of Art in Prague, Hollar Place, between 1960-1964, afterwards she studied at the Faculty of Law of the Charles University in Prague. She received her doctorate in 1975.
In her civilian life, she tought public administration at a Police Academy and state law at a Faculty of Law of the Charles University in Prague. She writes in both fields and now she works in Czech Chamber of Law. She lives in Prague with her son Josef (1976) and her daughter Anna (1977).
In the field of art Kateřina Slavíková works mainly at artprints, a painting, and in the last few years she has been illustrating books as well.
Her graphic works are in particular created with a technique of colour etching, dry point and mezzotints. In addition to larger sheets from the recent years a lot of her graphic works are miniatures. Besides this the author has been working since 1983 on ex-libris, she has participated in many international competitions and her works take part in significant world collections.
In her painting she uses an old technique of layers of glaze of oilpainting on wood, glass and other hard materials.
For their expression works of Kateřina Slavíková are very close to surrealism, but they still differ from it by their conscious fantasy fabulousness, with a touch of irony, humour and sadness as well.
Prague, november 1998